flickailov

Välkommen

Smålandsgårdar bedriver konsulentstödd familjehemsvård på kognitiv basis, med familjehem, klienter och uppdragsgivare över stora delar av södra Sverige.

Smålandsgårdars verksamhetsidé är att genom konsulentstödd familjehemsvård befrämja hälsa, utveckling och socialt samspel hos barn, unga och vuxna genom att skapa en förutsägbar och meningsfull livssituation.

Vår målsättning är att stärka individens egna resurser och förmågor genom att öka självinsikten och att därigenom motverka/minska de stress- och sårbarhetsfaktorer som finns hos individen. Genom att skapa en trygg bas, vill vi skapa en väg till förändring och utveckling samt öka förmågan till ett självständigt liv.

Smålandsgårdar utgår från en fasindelning i varje enskilt ärende. Syftet är att tydliggöra processen för såväl klienter, familjehem, nätverk som uppdragsgivare. Modellen bygger på ett kognitivt arbetssätt där varje fas är ett specifikt moment i placeringen och dess syfte att stödja klienten i relation till uppdraget.

Klicka här för broschyr i PDF format >> 

Senaste Nyttinloggning

VI ÄR I BEHOV AV FLER FAMILJEHEM

Vill du/ni hjälpa och stödja barn, ungdomar och vuxna till ett gott och välfungerande liv?

Är du och din familj intresserad av att bli familjehem, vill ni veta mer om oss på Smålandsgårdar eller vad det innebär att vara familjehem i Smålandsgårdar?

 

Kontakta vårt kontor i Växjö

genom att ringa Gunilla på telefon 0734-22 34 01 alternativt 0470-279 10 eller mejla

gunilla.landqvist(_AT_)smalandsgardar.nu

 

Kontakta vårt kontor i Borås

genom att ringa Maria på telefon 0702-79 01 04 eller mejla

maria.oscarsson(_AT_)smalandsgardar.nu